Památky
  Autor fotografií : Vratislav Benc, Agentura B-KONTAKT Plzeň, Zábělská 46, tel. 019/538510.
Nepomuk, náměstí s městskou radnicí

Nepomuk leží v kotlině pod Zelenou horou. Původní osada se nazývala Pomuk, rozvoj osady souvisí s působením cisterciáckého kláštera, založeného roku 1144 knížetem Vladislavem II, a s příchodem mnichů z Ebrachu. Ve 13. a 14. století kvetl obchod, těžilo se zlato a stříbro. Ve 14. století dochází ke spojení obce Pomuk s nedalekými Přesanicemi, vzniklou obec povýšil král Václav IV. v roce 1413 na městečko, a od té doby nese název Nepomuk.
  Za husitských válek byl klášter vypálen. Po porážce husitů se stává klášter, městečko i okolní obce majetkem Švamberků a pak Šternberků. Od roku 1784 se majiteli panství Zelená Hora i Nepomuk stávají Colloredo Mansfeldové.
Nepomuk je spojován se životem generálního vikáře a světce Jana Nepomuckého, osobou uctívanou po celém světě. V Pomuku se narodil v rozmezí let 1340 až 1345. Za sporů krále Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna byl Jan z Pomuku zajat, mučen a v noci z 20. na 21. března 1393 shozen z Karlova mostu do Vltavy. V roce 1729 byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého papežem Benediktem XIII.
Město je svými stavebně historickými památkami perlou celé oblasti. V současnosti má nepomuk muzeum, galerii, střediskovou knihovnu a informační centrum. Žije bohatým kulturně společenským životem, na jeho poutě a lidové slavnosti se sjíždějí lidé z blízkého i dalekého okolí.
  Autor fotografií : Vratislav Benc, Agentura B-KONTAKT Plzeň, Zábělská 46, tel. 019/538510.
zámek Žinkovy
Malebný pseudorenesanční zámek vznikl na místě původní vodní tvrze ve druhé polovině 17. století jako raně barokní, v roce 1897 přestavěn do současné podoby. Je obklopen rozsáhlým parkem. V letech 1916 až 1945 byl majetkem rodiny Škodů. Po roce 1948 sloužil jako odborářská zotavovna, v současnosti není veřejnosti přístupný.
  Autor fotografií : Vratislav Benc, Agentura B-KONTAKT Plzeň, Zábělská 46, tel. 019/538510.
kostel Všech svatých v Řesanicích u Kasejovic
Původní roubený patrový mlýn představuje typickou lidovou architekturu a je významnou technickou památkou.
Autor fotografií : Vratislav Benc, Agentura B-KONTAKT Plzeň, Zábělská 46, tel. 019/538510.
mlýn Mítov u Nových Mitrovic
Jedna z nejstarších staveb okresu s prvky dožívajícího románského stylu a nejčasnější gotiky
Na začátek stránky
webmaster © 1999 CompAct Bohemia s.r.o.